Творилница-Училница

Да започнем учебната година хармонично!

Август е,  отпускарско ни е, а в далечината се задава септември…

За да има плавен преход от летните игри към началото на учебната година, Ви предлагаме целодневна подготовка за деца от 7 до 10-11 години с елементи на Валдорфска педагогика.

Занятията ще се провеждат от 04.09 до 14.09.2023 година от 08.30-17.00 часа по следната програма:

  • 1 клас – работи се по четене, писане и математика
  • 2 клас – работи се по математика (набляга се на таблицата за умножение) и български език
  • 3 клас – работи се по математика, история и български език
  • 4 клас – работи се по математика, история и български език
  • За бъдещите първокласници начална подготовка за писане, четене, смятане.

Подходът, който прилагаме, помага да бъде усвоен учебния материал здравословно и трайно, като целта е децата сами да достигнат до отговорите на въпросите, които се разглеждат.  Така те развиват умението за следене на причинно-следствените връзки.

    Валдорфската педагогика, според нейния създател Рудолф Щайнер, е творческо изкуство, а не наука, а урокът е произведение на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства далеч преди да се научи да мисли самостоятелно.

   Валдорфската педагогика изхожда изцяло от познанието за природата на човека и етапите на развитието му.