Арт Работилничка „Златни ръчички“

Изградена въз основа на валдорфското разбиране за детското развитие, Арт работилничка „Златни ръчички“ е благоприятна среда, която позволява на децата на възраст от 7-11 год да се вдъхновят и изградят чувство както на комфорт в света, така и на обществена отговорност.Развиваме творческите и социалните умения на децата, изработваме играчки, сувенири, колажи и други неща, които ни вдъхновяват и се раждат като идеи в процеса на работата, работа изцяло с еко материали.

Завладяваща програма през четирите сезона – за ума, чувствата и волята на децата, която има за цел да култивира у всяко дете чувство за удивление към света, креативност, сътрудничество с другите и увереност за участие в нови преживявания.

Елате, да открехнем вратата към света на красивото, да опознаем свещените български традиции и обичаи и да усвояваме национални занаяти.

Заниманията се провеждат всяка сряда от 17:30-19:00ч, ул. Бели лилии 24, Варна