Валдорфска къща

Целогодишна полудневна занималня за деца на възраст от 2 до 6 години. Заниманията се провеждат по методите на валдорфската педагогика.

Заповядайте на ул. Неофит Рилски 10, Варна, всеки работен ден от 8,30 до 14,00ч