Валдорфският подход

Нашият подход към децата е изграден въз основа на валдорфското разбиране за детското развитие, което ангажира цялото детско същество, с неговите мисли, чувства и воля.


Заниманията комбинират движение, развитие на концентрацията и стимулиране на творчеството. Винаги в центъра е избраната тема, която се представя по подходящ начин, за да докосва въображението и чувствата на децата, така че да дава достатъчно ’’храна’’ не само на техния ум, но и на тяхната душа. Приказки, притчи, традиции и обичаи са вплетени в едно, за да покажат на децата единението на природата, хората и всички живи същества.

Принципи:

  • Ние подкрепяме цялостното израстване на индивида – във физически, психо-емоционален, социален и духовен план.

  • Стараем се да развиваме у децата добродетели и социални умения

  • Стимулираме връзка с природата и здравословен начин на живот

  • Разкриваме и насърчаваме творческите и когнитивните способности и умения на децата

Учим децата да развиват своята емоционална интелигентност, себепознание и интуиция;

Развиваме принципите чрез:

  • подготвени тематични образователно-игрови модули
 
  • работа в кръг и група
 
  • творчески и музикални занимания
 
  • подбрани гимнастически упражнения
 
  • изучаване на заобикалящия ни свят
 
  • групови и кооперативни игри